Näytelaskuri

Suomalaisten biopankkien näyteresurssit

Suuri määrä valtion tutkimuslaitosten, yliopistojen ja sairaaloiden vanhoja näytekokoelmia on siirretty biopankkeihin. Uudet keräykset tutkimusprojektien myötä, ja osana sairaalarutiinia, nostavat näytemääriä entisestään. Suomalaisten biopankkien näytekokoelmat tulevat olemaan Euroopan suurimpia. Kuvaajassa, alla, on esitetty suomalaisten biopankkien tämänhetkiset näyteresurssit (2017).

Näyteresurssit Suomen biopankit

Kuvaaja. Suomalaisten biopankkien näytteenantajien määrä per näytetyypit /analyysit vuonna 2017.