Suomalaiset genomikokoelmat

FinnGen-tutkimus

FinnGen-tutkimus on koko Suomen kattava, syksyllä 2017 käynnistynyt julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen tutkimushanke, johon osallistuvat suomalaiset yliopistot, sairaanhoitopiirit, THL, Veripalvelu, biopankit sekä useat kansainväliset lääkeyritykset. Tutkimushankkeen päätavoitteena on tuottaa genomi- ja terveysrekisteritiedon avulla sairauksien syntymekanismeista uutta tietoa ja tehdä tämän tiedon avulla terveyttä edistäviä innovaatioita. Tutkimushanke vahvistaa biopankkitoimintaa tehostamalla näytekeräystä ja mahdollistamalla genomitiedon tuottamisen näytteistä. Tavoitteena on saada biopankkien kautta tutkimuksen käyttöön jopa 500 000 suomalaisen näytteet.
 
FinnGen study_

Lue lisää FinnGenin sivuilta

 

FinDis -tietokanta

FinDis (Finnish Disease) on avoin tietokanta, jossa on tietoa suomalaisesta tautiperimästä ja sairauksista. Tietokanta tarjoaa keskitetysti tietoa suomalaiseen tautiperintöön kuuluvien tautien tutkijoille ja potilaita hoitaville lääkäreille. FinDis sisältää päivitettyä tietoa 36 monogeenisestä taudista, joita on mahdollista hakea taudin tai geenin nimellä.

Lue lisää FinDis-sivuilta

 

SISu-projekti

SISu-projekti (Sequencing Initiative Suomi) on kansainvälinen tutkimusryhmien välinen yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on kehittää työkaluja genomiseen lääketieteeseen. Tutkimusryhmät tuottavat kokogenomi- ja eksomisekvenssidataa suomalaisista näytteistä ja tarjoavat dataa tiedeyhteisölle.

Lue lisää SISu:n sivuilta