Biopankkien osuuskunta

Biopankkien osuuskunta Suomi – FINBB on 2017 perustettu organisaatio, jonka omistajia ovat suomalaiset yliopistot ja yliopistosairaalat. Sen jäseniä ovat kaikki Suomen sairaalabiopankit.

Osuuskunnan tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti edistyksellinen biopankki-infrastruktuuri. Osuuskunta toimii biopankkialan asiantuntijana ja edunvalvojana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

FINBB tulee tulevaisuudessa toimimaan keskitettynä luukkuna suomalaiseen biopankkiaineistoon sekä akateemisille tutkijoille että sairaanhoidon lääke- ja tuotekehitykselle.

Osuuskunnan yhtenä päätehtävänä on tukea suomalaisten biopankkien toimintaa ja siten antaa niiden keskittyä perustehtäväänsä; näytteiden keräämisen, tallettamiseen ja rikastamiseen. Tähän pyritään yhtenäistämällä biopankkien toimintatapoja, kehittämällä niiden työvälineitä ja yksinkertaistamalla prosessia. FINBB tarjoaa jäsenbiopankeille niiden tarvitsemia tukitoimintoja; juridista, taloudellista ja viestinnällistä apua.

Osuuskunta haluaa lisätä kansalaisten tietoutta biopankkitutkimuksesta, sen merkityksestä terveyden edistämisessä ja uusien hoitomuotojen kehittämisessä ja turvata kaikille oikeuden päästä tutkimuspotilaaksi.
Osuuskunnan toimitusjohtajana (vt) toimii Johanna Arola ja viestinnästä vastaa Liisa Jaatinen.
Tällä hetkellä käynnissä olevia projekteja ovat mm. STM:n rahoittamat sairaalabiopankkien syöpänäytekeräyskampanja ja saatavuustietokantaratkaisun kehittäminen. Näytekeräyshankkeen projektipäällikkönä toimii Anne-Mari Moilanen. Datahankkeesta vastaavat Minna Blomster ja Arho Virkki.
Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Veromaa.

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@finbb.fi

BBMRI.fi:n toimintaa ollaan parhaillaan integroimassa osaksi FINBB:tä.

Lisätietoja FINBB:n verkkosivuilla