Suomalaiset biopankit

Suomessa Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä. Biopankkitoiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus Valviralle valtakunnalliseen biopankkirekisteriin ennen toiminnan aloittamista.

Valvira on myöntänyt toimintaluvan yhteensä kymmenelle biopankille, joista neljä toimii koko Suomen alueella ja kuusi biopankkia sairaanhoitopiirien alueilla.

Kuvassa: Suomalaiset biopankit. Alueelliset biopankit keräävät näytteitä sairaanhoitopiirien alueelta ja valtakunnalliset biopankit koko Suomesta.

 

Suomen biopankkitoiminta voimakkaassa kasvussa

BP Tutkimukset

Kuvaaja: Biopankkitutkimusprojektien määrä Suomessa vuosina 2014-2018.

 

BP Suostumukset

Kuvaaja: Annettujen biopankkisuostumusten määrä Suomessa vuosina 2014-2018.

 

Auria Biopankki

Auria Biopankki on ensimmäinen kliininen biopankki Suomessa. Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Auria Biopankin näytteistä 80 prosenttia on syöpänäytteitä. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien erikoisalojen mukaisesti biopankki tukee etenkin syöpä-, diabetes- sekä sydän- ja verisuonitautien tutkimusta. Auria sai toimiluvan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta 10.3.2014.

Yhteyshenkilö:
Lila Kallio, biopankin johtaja, puh. 050 578 0815
sähköposti: etunimi.sukunimi@auriabiopankki.fi

 

THL Biopankki

THL Biopankki tukee tutkimusta, joka selvittää sairauksien syitä ja perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta niihin sekä pyrkii kehittämään uusia ratkaisuja terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toimiva THL Biopankki on valtakunnallinen biopankki, johon kerätään ja jossa säilytetään arvokkaita tutkimusnäytteitä koko Suomen alueelta. THL Biopankki sai toimiluvan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta 10.3.2014

Yhteyshenkilö:
Sirpa Soini, biopankin johtaja, puh. 029 524 8392
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi, biopankki [at] thl.fi

 

Hematologinen Biopankki (FHRB Biopankki)

Hematologisen Biopankin omistavat Suomen Hematologiyhdistys, Suomen molekyylilääketieteen instituutti ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. Toiminnassa on mukana myös Suomen Syöpäpotilaat ry. Hematologisen Biopankin tutkimusalue on hematologisten sairauksien ennaltaehkäisy, diagnostiikka, hoito ja seuranta. Hematologinen Biopankki toimii koko maassa ja kerää näytteitä ja tietoja hematologista sairautta sairastavilta potilailta kaikissa suomalaisissa hematologisissa hoitoyksiköissä, jotka ovat tehneet näytteiden ja tietojen keräystä koskevan sopimuksen. Hematologisen Biopankin tavoitteena on kerätä kattava ja korkealaatuinen näyte- ja tietoaineisto hematologisia sairauksia tutkivien tahojen käyttöön. Hematologinen Biopankki rekisteröitiin Valviran valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 15.7.2014.

Yhteyshenkilö:
Kimmo Porkka
sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 

Helsingin Biopankki

Helsingin Biopankin ovat perustaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin yliopisto, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tukemaan näiden alueiden tutkimuksen ja hoidon kehittämistä. HUS omistaa Helsingin Biopankin ja vastaa näytteiden sekä tietojen säilyttämisestä.

Helsingin Biopankin tarkoitus ja tutkimusalue on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käyttävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen. Biopankki rekisteröitiin Valviran valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 21.4.2015.

Yhteyshenkilö:
Eero Punkka, biopankin vt. johtaja, puh. 050 369 9540
sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi

 

Pohjois-Suomen Biopankki Borealis

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Nordlab ja Lapin, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiirit/sote-alueet ovat perustaneet biopankin Pohjois-Suomeen. Biopankin tehtävänä on edistää biolääketieteellistä, kliinistä, translationaalista ja terveystieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä tukea sairaanhoidon erityisvastuualueen (OYS-ERVA) diagnostiikan ja potilaiden hoidon kehitystä. Erityisesti tavoitteena on tukea hoidon vaikuttavuuteen tai sivuvaikutuksiin liittyviä tutkimuksia sekä patologisia löydöksiä hyödyntävää tutkimusta. Biopankki palvelee koko erityisvastuualuetta. Pohjois-Suomen Biopankki Borealis merkittiin Valviran rekisteriin 10.7.2015.

Yhteyshenkilöt:
Raisa Serpi, biopankin johtaja, puh. 040 637 9005
Pia Nyberg, biopankin projektipäällikkö, puh. 0400 461 349
sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi, biopankkiborealis [at] ppshp.fi

 

Tampereen Biopankki

Tampereen Biopankin (FCBT) ovat perustaneet Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopisto sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Tampereen Biopankin tehtävänä on tukea sairauksien ennaltaehkäisyyn, potilaiden hoidon vaikuttavuuteen tai sivuvaikutuksiin liittyviä tutkimuksia sekä patologisia löydöksiä hyödyntäviä tutkimuksia. Tampereen Biopankki keskittyy erityisesti Tampereen yliopiston ja Taysin tutkimusstrategian mukaisiin tutkimushankkeisiin, joita ovat muun muassa sydän- ja verisuonitautien tutkimus, syöpätutkimus, autoimmuunisairauksien tutkimus sekä lapsuusiän diabeteksen tutkimus. Tampereen Biopankki on saanut Valviralta toimiluvan 8.9.2015.

Tampereen Biopankin on tarkoitus aloittaa näytekeräykset vaiheittain vuoden 2016 aikana.

Yhteyshenkilö:
Johanna Mäkelä, biobankin johtaja, puh. 050 516 2844
sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi, biopankki [at] tays.fi

 

Itä-Suomen Biopankki

Itä-Suomen Biopankin ovat perustaneet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sekä Itä-Suomen yliopisto ja sen tutkimusala kattaa perustajajäsentensä sekä niiden ja sidosryhmien terveyden- ja sairaanhoidon erikoisalat. Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaihdunta, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielenterveyden tutkimusta. Sen tehtävänä on edistää terveystieteellistä, biolääketieteellistä, kliinistä, henkilökohtaisen lääketieteen ja niitä niveltävää tutkimusta sekä tautien ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon ja vaikuttavuuden kehitystä. Itä-Suomen Biopankki rekisteröitiin Valviran valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 29.10.2015.

Yhteyshenkilö:
Arto Mannermaa, biopankkiprofessori
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuh.fi

 

Keski-Suomen Biopankki

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän yliopisto ovat perustaneet Jyväskylään biopankin. Keski-Suomen Biopankin tutkimusalue kattaa biologisen, lääketieteellisen ja liikunta- ja terveystieteellisen tutkimuksen ja tuotekehityksen. Biopankin tehtävä on palvella biopankkitutkimusta ja biopankin tutkimusalueeseen kuuluvaa tuotekehitystä sekä tukea diagnostiikan ja hoidon kehitystä. Keski-Suomen Biopankki rekisteröitiin Valviran valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 29.10.2015.

Yhteyshenkilö:
Erna Mäkinen, biopankin tuotantopäällikkö
sähköposti: etunimi.sukunimi@ksshp.fi

 

Veripalvelun Biopankki

Veripalvelun Biopankin tutkimusalueena on terveyden edistäminen sairauksien ennalta ehkäisevien ja tautimekanismeja tunnistavien tutkimuksien avulla ja on erikoistunut verensiirtolääketieteen erityiskysymyksiin. Biopankki kerää näytteitä biopankkiin verenluovuttajilta verenluovutuksen yhteydessä. Veripalvelun Biopankki rekisteröitiin Valviran biopankkirekisteriin 30.5.2017.

Yhteystiedot:
Kivihaantie 7
00310 Helsinki
biopankki@veripalvelu.fi
Vaihde 029 300 1010

 

Suomen Terveystalon Biopankki

Suomen Terveystalon Biopankin tutkimusalueena on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen. Biopankin näytekokoelmat tulevat ensisijaisesti koostumaan biopankkisuostumuksen tehneiden Terveystalon asiakkaiden diagnostiikan yhteydessä otettavista verinäytteistä. Suomen Terveystalon Biopankki sai Valviralta toimintaluvan 11.10.2017.

Yhteyshenkilö:
Markku Nissilä
etunimi.sukunimi@terveystalo.com