BBMRI-ERIC

BBMRI-ERIC on eurooppalainen biopankkien ja biomolekylaaristen resurssien tutkimusinfrastruktuuri (Biobanking and BioMolecular resources Research and Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium), johon kuuluu 20 jäsenmaata ja yksi kansainvälinen organisaatio. BBMRI-ERIC toimii katto-organisaationa eurooppalaisille biopankeille ja biopankkialan toimijoille kansallisten verkostojen kautta.

BBMRI-ERICin tavoitteena on parantaa biopankkien saavutettavuutta ja yhteistoiminnallisuutta, luoda eurooppalaiselle biopankkiyhteisölle yhteisiä palveluita ja tarjota tutkimusinfrastruktuuripalveluita sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. BBMRI-ERIC toimii ei-taloudelliselta pohjalta.
 
Lisätietoja BBMRI-ERICin verkkosivuilta
 
Ota yhteyttä: contact@bbmri-eric.eu