BBMRI-verkosto

BBMRI.fi on kansallinen biopankkiverkosto Suomessa, joka liittää suomalaiset biopankit osaksi eurooppalaista BBMRI-ERIC-verkostoa. Suomalaiset biopankit toimivat täydellä teholla ja ovat laajasti yhdenmukaistaneet toimintamallejaan. Näytekeruu ja -prosessointi etenevät sujuvasti ja seuraavien viiden vuoden tärkeimmät painopistealueet ovat: IT-infrastruktuuri, eettiset ja oikeudelliset kysymykset sekä laatuasiat. Suomen biopankit tarjoavat näytekokoelmia ja niihin liitettyjä tietoja sekä akateemisille että yksityisen sektorin tutkijoille. BBMRI.fi:n tavoitteena on luoda kansainvälisesti johtava biopankki-infrastruktuuri, jolla on merkittävä kilpailuetu terveys- ja biolääketieteen tutkimuksessa sekä rooli yksilöllistetyn lääketieteen tukemisessa.

 

Julkaisut 2017-2018

 

Sisäiset sivut (pääsy vain jäsenille): BBMRI.fi Confluence -työtila