BBMRI.fi on eurooppalaisen BBMRI-verkoston kansallinen katto-organisaatio Suomessa. BBMRI:n päätavoitteena on kehittää tutkimusinfrastruktuuri, joka mahdollistaa näytekokoelmien ja niihin liittyvän tiedon korkeatasoisen tutkimuskäytön.

 

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure