BBMRI.fi on eurooppalaisen BBMRI-verkoston kansallinen katto-organisaatio Suomessa. BBMRI:n päätavoitteena on kehittää tutkimusinfrastruktuuri, joka mahdollistaa näytekokoelmien ja niihin liittyvän tiedon korkeatasoisen tutkimuskäytön. Vuoden 2020 alusta lähtien Biopankkien Osuuskunta Suomi -FINBB on toiminut Suomen kansallisena BBMRI.fi -biopankkiverkoston koordinaatiotahona. Nämä nettisivut tullaan uudistamaan ja yhdistämään osaksi FINBB:n sivustoa syksyllä 2020.

 

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure